Khaab by Akhil punjabi lyrics

Published on: Sunday 13 March 2016

Khaab Song by Akhil

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ 
ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ 
ਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ  ਜੁੜਦੇ 
ਮੈਂ ਰਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜਿਆ 
ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੜੀਏ 
ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤਾਰੇ ਅੜੀਏ 
ਜੋ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਓਹਨਾ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦੇ 
ਜੋ ਤਾਨੇ ਕਸਦੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ਕਸ ਲੈਣ ਦੇ 
----------
ਦਿਲ ਤੈਨੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾ 
ਬਣ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂ 
ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂ 
ਓ ਤੈਨੂ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁੜਿਆ 
ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ 
ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ 
ਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ  ਜੁੜਦੇ 
ਮੈਂ ਰਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜਿਆ
------------
ਲਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂ ਬਹੁਤੇ ਲਾਰੇ ਅੜੀਏ 
ਨੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜੀਏ ਕੁਵਾਰੇ ਅੜੀਏ 
ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ 
ਨਾ ਭੇਜ ਮੈਨੂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੇ 
ਇਹ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਥੁੜਿਆ 
ਮੈਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ  ਜੁੜਿਆ 
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ 
ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ 
ਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ  ਜੁੜਦੇ 
ਮੈਂ ਰਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜਿਆ
------------------
ਆ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ 
ਰੁਸੀਏ ਜੇ ਝੱਟ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈਏ 
ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਊਂਗਾ 
ਸੁਪਨਿਆ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂ ਘਰ ਦਊਂਗਾ 
ਏ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਰੇ ਇਹ ਸਚੀਂ ਗੂੜੇ ਆ 
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹਥ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਆ 
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ 
ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ 
ਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ  ਜੁੜਦੇ 
ਮੈਂ ਰਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜਿਆ
---------------------------